Ozón

Počas búrky a po údere blesku môžete cítiť špecifickú vôňu ozónu.

Ozonátor pracuje na podobnom princípe. Ozón sa produkuje z kyslíka vo vzduchu čiastočnými výbojmi a následne sa v prchavom stave uvoľňuje von. Potom je zrejmá aj jeho vôňa. Po uplynutí prevádzkového času si môžete vychutnať čerstvý a čistý vzduch.

Ozón generovaný ozonátorom je typ kyslíka so silnými aseptickými vlastnosťami. Generátor ozónu sa odporúča aj pre alergikov.

Ozón okrem toho odstraňuje pachy vrátane tých, ktoré sú intenzívne, ako napr. cigaretový dym. Dôležité je, že ozón nemaskuje pachy, ale úplne ich neutralizuje, čiže si môžete vychutnať čerstvý a zdravý vzduch. Ozón má veľmi široké možnosti využitia a je podobne ako väčšina prírodných zdrojov dobrý sluha, ale je potrebné dodržiavať jednoduché pravidlá.

Ozón je vďaka jeho baktericídnym, virucídnym a fungicídnym vlastnostiam jeden z najúčinnejších širokospektrálnych, univerzálnych dezinfekčných prostriedkov. Mechanizmy účinku ozónu pôsobia rovnako aj v prípade koronavírusu. Ozón sa teda odporúča používať ako dezinfekcia vo vírusmi kontaminovanom prostredí, ďalej likviduje baktérie, plesne a iné mikroorganizmy. Ozonátor využívame aj v našom saunovom prostredí.