Pravidlá

Čas na prezliekanie je max. + 15 min. k časom podľa platného cenníka služieb (tento čas je ako bonusová služba a preto nie je možné ju kombinovať s inými výhodami, alebo žiadať jej preplatenie). Túto službu môžete a nemusíte využiť. Pri prekročení dĺžky vstupu aj s časom na prezlečenie sa účtuje doplatok  do výšky sumy za službu, ktorá najviac prislúcha reálnej dĺžke pobytu v našom relaxačnom zariadení.

Osobné veci (vrátane batohov, tašiek, mobilov a pod.) si uschovajte v uzamykateľnej skrinke inak v opačnom prípade nezodpovedáme za prípadné škody či straty na Vašom osobnom majetku. Osobné doplnky (okuliare, kefy…) potrebné k saunovaniu si odkladajte na police umiestnené na chodbe pred samotnými saunami.

Pri zakúpených permanentkách Vás poprosíme o dodržiavanie časového rozpätia prislúchajúceho k danej permanentke (nie je možné jeden vstup deliť na viacero vstupov) a zároveň Vás upozorňujeme, že ostatné služby nezahrnuté do zakúpenej permanentky sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka služieb či ponukového listu. Rovnako dodržiavajte platnosť Vašich permanentiek.

Klientov poprosíme aby si predom vybrali službu, ktorá najviac vyhovuje ich požiadavkám aby následne nedošlo k nedorozumeniam. Aj nedočerpanú službu je potrebné uhradiť a nie je možné zostávajúci nevyčerpaný čas prenášať príp. inak spájať s ďalšou službou pri budúcej návšteve nášho zariadenia. Pobyt v oddychových zónach (čajovňa, odpočiváreň) sa zahŕňa do celkového času stráveného u nás. Masážne služby, terapie či zábaly sú samostatné procedúry neovplyvňujúce celkovú dĺžku pobytu v saunách.

Pred vstupom do saunových priestorov upozornite obsluhujúci personál na zľavy, na ktoré máte nárok podľa cenníka služieb (študent do 26 rokov – senior nad 62 rokov, ZŤP, dieťa do 14,99 rokov) a zároveň sa pred platením preukážte identifikačnou kartou (ISIC, OP, preukaz ZŤP a pod.) potvrdzujúcou túto možnosť využitia takejto zľavy. Rovnako vopred upozornite, že ste držiteľom permanentky (na 1 hod., 2 hod. a pod.). Zákazníci využívajúci služby prostredníctvom kariet MULTISPORT a BALANSEA, dodržiavajte pravidlá stanovené firmou, ktorá je prevádzkovateľom benefitných kariet.

PLATBY JE  U NÁS MOŽNÉ  USKUTOČNIŤ  PLATOBNÝMI KARTAMI, ale samozrejme aj v hotovosti. Služby a tovar môžete uhrádzať aj nepoškodenými a platnými lístkami (ticketmi) našich zmluvných partnerov príp. e-ticketmi, vouchermi a pod.

POSLEDNÝ VSTUP do sáun je hodinu pred záverečnou, aby bolo možné využiť min. hodinové saunovanie.

V saunových priestoroch je vlhké prostredie a preto zvýšte svoju opatrnosť aby nedošlo k pošmyknutiu.

Nepoužívajte sklenené poháre a nádoby v saunovej časti (okrem čajovne). Pitný režim spokojne dodržiavajte nápojmi podávanými u nás v čajovni, alebo máte k dispozícii – pitnú fontánku -.

Celé relaxačné zariadenie je BEZPLAVKOVOU zónou a preto Vás prosíme, dodržujte túto zásadu a používajte iba saunovú plachtu či osušku. Saunové prádlo nepoužívajte v parnej saune, platí v nej – nahá zóna -. Lavičky v parnej saune si pred a po saunovaní osprchujte. Saunovými textíliami (plachta, uterák) si počas saunovania podkladajte celé svoje telo (okrem parnej sauny) z hygienických dôvodov a zároveň tak chránite aj saunové drevo pred kvapkami potu. Pred vstupom do sáun, odpočivárne a čajovne sa osušte (okrem parnej sauny).

Používanie vlastných šľapiek je povolené, avšak nie v samotných saunách.

Relax, saunová intimita, ticho…sú prirodzenou súčasťou saunových procedúr. Saunová nahota je v priestoroch prevádzky normálna a povolená. V celom saunovom prostredí je náladové intímne osvetlenie, ktoré zároveň plní úlohu svetloterapie a „zahaľuje“ saunujúcich.

Počas saunových procedúr nerušte ostatných zákazníkov rozprávaním (okrem čajovne).

Počas saunovania, v prípade, že sa masírujete rukami, alebo pomôckami na to určenými, neobťažujte fŕkaním svojho potu ostatných.

Pred vstupom do ochladzovacieho bazéna sa vždy osprchujte. Ochladzovací bazén neslúži na plávanie. Kvalitu bazénovej vody pre Vás denne kontrolujeme.

Ležadlá v odpočivárni slúžia všetkým, preto si ich neobsadzujte svojimi osobnými predmetmi (plachta, taška, mobil a iné). Deka na lehátku slúži na prikrytie a nie na utieranie mokrého, alebo spoteného tela zákazníka.

Saunové zariadenia sa nesmú v žiadnom prípade prekrývať predmetmi slúžiacimi na saunovú procedúru (uterák, plachta…) aby nedošlo k požiaru a v žiadnom prípade sa neopierajte a nechytajte tieto zariadenia (saunová pec, výparník, žiariče…) aby ste si nespôsobili úraz. Potiarne neslúžia na odkladanie a sušenie Vašich osobných vecí.

V žiadnom prípade nelejte svoje vlastné vonné prípravky na saunovú pec.

Základné informácie o saunových procedúrach, saunáchuvedené na dverách do relaxačných miestností, ev. Vám ich radi poskytnú aj na recepcii.

 

 

Na nedodržiavanie týchto pravidiel niektorého zo zákazníkov, spokojne upozornite službukonajúceho recepčného. Zákazníka, ktorý pravidlá nerešpektuje ani po dohovore, môže obsluha z priestorov zariadenia vykázať. Ďakujeme, že tieto pravidlá a zásady dodržiavate. Prajeme Vám pohodové saunovanie.