Upozornenia

Čas na prezliekanie je max. + 15 min. k časom podľa platného cenníka služieb /tento čas je ako bonusová služba a preto nie je možné ju kombinovať s inými výhodami, alebo žiadať jej preplatenie/. Túto službu môžete a nemusíte využiť. Pri prekročení dĺžky vstupu aj s časom na prezlečenie sa účtuje doplatok do výšky sumy za službu, ktorá najviac prislúcha reálnej dĺžke pobytu v našom relaxačnom zariadení.

Osobné veci si uschovajte v uzamykateľnej skrinke inak v opačnom prípade nezodpovedáme za prípadné škody či straty na Vašom osobnom majetku.

Pri zakúpených permanentkách Vás poprosíme o dodržiavanie časového rozpätia prislúchajúceho k danej permanentke /nie je možné jeden vstup deliť na viacero vstupov/ a zároveň Vás upozorňujeme, že ostatné služby nezahrnuté do zakúpenej permanentky sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka služieb či ponukového listu. Rovnako dodržiavajte platnosť Vašich permanentiek.

Klientov poprosíme aby si predom vybrali službu, ktorá najviac vyhovuje ich požiadavkám aby následne nedošlo k nedorozumeniam. Aj nedočerpanú službu je potrebné uhradiť a nie je možné zostávajúci nevyčerpaný čas prenášať príp. inak spájať s ďalšou službou pri budúcej návšteve nášho zariadenia. Pobyt v oddychových zónach /čajovňa, odpočiváreň/ sa zahŕňa do celkového času stráveného u nás. Masážne služby, terapie či zábaly sú samostatné procedúry neovplyvňujúce celkovú dĺžku pobytu v saunách.

Pred vstupom do saunových priestorov upozornite obsluhujúci personál /recepčného/ na zľavy, na ktoré máte nárok podľa cenníka služieb /študent do 26 rokov – senior nad 62 rokov, ZŤP, dieťa do 14,99 rokov/ a zároveň sa pred platením preukážte identifikačnou kartou /ISIC, OP, preukaz ZŤP a pod./ potvrdzujúcou túto možnosť využitia takejto zľavy. Rovnako vopred upozornite, že ste držiteľom permanentky /na 1 hod., do infra sauny a pod./.

Zákazníci využívajúci služby prostredníctvom kariet MULTISPORT a BALANSEA, dodržiavajte pravidlá stanovené firmou, ktorá je prevádzkovateľom benefitných kariet.

PLATBY JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ PLATOBNÝMI KARTAMI, ale aj v hotovosti. Služby a tovar môžete uhrádzať aj nepoškodenými a platnými lístkami /ticketmi/ našich zmluvných partnerov príp. e-ticketmi, vouchermi a pod.

POSLEDNÝ VSTUP do sáun je hodinu pred záverečnou, aby bolo možné využiť min. hodinové saunovanie.

V saunových priestoroch je vlhké prostredie a preto zvýšte svoju opatrnosť aby nedošlo k pošmyknutiu. Relaxačné zariadenie je bezplavkovou zónou a preto Vás prosíme, dodržujte túto zásadu.

Saunové zariadenia sa nesmú v žiadnom prípade prekrývať predmetmi slúžiacimi na saunovú procedúru /uterák, plachta atď./ aby nedošlo k požiaru a v žiadnom prípade sa neopierajte a nechytajte tieto zariadenia /saunová pec, výparník, žiariče a pod./ aby ste si nespôsobili úraz. Potiarne neslúžia na odkladanie a sušenie Vašich osobných vecí. V žiadnom prípade nelejte svoje vlastné vonné prípravky na saunovú pec.