Farby

Asociáciám a preferenciám určitých farieb sa venoval aj švajčiarsky psychiater Max Lüscher, ktorého teória bola v oblasti psychológie farieb prelomová. Skúmal vzťah medzi osobnostnými charakteristikami a voľbou farieb a tvrdil, že práve v preferencii určitej farby sa odráža aktuálny stav človeka, jeho psychická aj fyzická úroveň.

Určil tiež štyri základné farby, ktoré podľa neho odzrkadľujú štyri základné ľudské potreby : 1. modrá farba predstavuje kľud a spokojnosť, 2. zelená farba – sebauplatnenie, 3. červená farba – činnosť a po 4. žltá farba – nádej. Ľudia uprednostňujúci červenú farbu sú odvážni, otvorení výzvam a ochotní riskovať. „Žltí“ ľudia sú viac nezávislí, túžiaci po slobode a voľnosti. „Zelení“ majú vysokú sebadôveru a „modrí“ sa dokážu flexibilne prispôsobiť aktuálnej situácii. Farby sa v dnešnej dobe intenzívne využívajú vďaka ich vplyvu a pôsobeniu aj v rôznych formách terapií.

Význam farieb

BIELA je najsvetlejšia spomedzi farieb a spája sa s dobrom, nevinnosťou, čistotou a pravdou. V negatívnom ponímaní možno bielej pripisovať rezervovanosť. Napriek jej vlastnostiam ju veľmi málo ľudí považuje za obľúbenú farbu.

ŽLTÁ je farbou slnka, ktorá okolo seba šíri energiu, preto býva charakterizovaná ako najživšia. Spája sa s pojmami komunikácia, intuícia, voľnosť, radosť, ale aj povrchnosť či egocentrizmus. Povzbudzuje a podnecuje sústredenie a navodzuje optimizmus. Potešenie z tejto farby mávajú energickí, zdraví a výstrední ľudia, nakoľko podnecuje k sebarealizácii a sebarozvoju. Je to farba veselá a zmyselná a pri použití v miestnosti poskytne príjemný, teplý pocit. Žltá farba tiež posilňuje nervovú sústavu a tráviaci systém.

ORANŽOVÁ býva najčastejšie charakterizovaná ako farba chuti do života, ktorá však môže pôsobiť aj mierne agresívne. Podporuje myslenie, predstavivosť a vzbudzuje tiež chuť k jedlu.

ČERVENÁ je farbou stimulujúcou, aktivizujúcou a dynamickou. Považuje sa tiež za farbu vášne, no zároveň signalizuje aj nebezpečenstvo, vystríha nás a púta pozornosť. Častejšie, ako iné farby, býva spájaná s negatívnymi prežitkami alebo s rizikom. Pri dlhodobom pôsobení môže dráždiť ľudskú psychiku a unavovať zrak. Ak sa človek stráni červenej, môže byť príliš konzervatívny a menej otvorený zmenám. Z psychologického hľadiska je vhodné dopĺňať a kombinovať červenú farbu s farbou bielou, pri ktorej navodzuje pocit optimizmu a veselosti. Preferujú ju sebavedomí a dominantní ľudia.

RUŽOVÁ je symbolom ženskosti, srdečnosti a starostlivosti.

FIALOVÁ je tajomná, melancholická farba, ktorá evokuje aj nepokoj a v niektorých prípadoch pôsobí aj depresívnym dojmom. Je tiež považovaná za farbu snov a znovuzrodenia.

MODRÁ sa považuje za farbu vnútorného mieru a harmónie, preto pokiaľ niekto preferuje túto farbu, reprezentuje buď svoje vyrovnané vnútorné nastavenie alebo si ho prostredníctvom modrej dokáže navodiť. Modrá je tiež symbolom múdrosti, oddanosti, vernosti, istoty a bezpečia. Býva tiež označovaná ako farba duše.

ZELENÁ je osviežujúca a upokojujúca farba, poskytujúca rovnováhu. Tmavozelenú preferujú ľudia, ktorí na seba kladú vysoké nároky a ktorí majú pevnú vôľu. Klasickú zelenú zasa preferujú ľudia viac konzervatívni. Vo všeobecnosti sa zelená farba spája s prírodou, pomáha udržiavať organizmus v kondícii a napomáha zvyšovať vitalitu. Evokuje pocit istoty a navodzuje kľud. Preferujú ju ľudia statoční ale tiež takí, ktorí túžia po uznaní.

HNEDÁ býva spájaná najčastejšie s určitým poriadkom a systémom. Často ju nachádzame v prírode, pričom tiež evokuje teplo domova.

ŠEDÁ farba je farba neutrálna. V prírode ju nachádzame napríklad v kameňoch, preto môže byť vnímaná s určitou mystickosťou. Negatívny význam tejto farby sa môže premietnuť do beznádeje a asociovať šero prečo môže u niektorých ľudí vyvolať aj pocit strachu či úzkosti. Vzhľadom na svoju neutralitu sa z psychologického hľadiska odporúča šedú aplikovať do miestností, kde sa očakáva zvýšený výkon či už mentálny, alebo aj fyzický.

ČIERNA je považovaná odjakživa za farbu strachu, ničoty, beznádeje… Často sa do tejto farby obliekajú muži v manažérskych pozíciách, preto tiež evokuje pocit moci a autority.

Vnímanie farieb je špecifické a individuálne ako samotná osobnosť človeka. Ako ktorú farbu vnímame je ovplyvnené našimi hodnotami, predchádzajúcimi skúsenosťami či osobnostnými charakteristikami. Vnímanie farieb a asociácie s nimi spojené môže byť však ovplyvnené aj aktuálnym mentálnym stavom či rôznymi kultúrnymi vplyvmi.