Zverokruh

V o d n á r (21.1. – 19.2.)

Jedinci narodení v znamení Vodnár sú veľmi šarmantní, zdvorilí a rozumní, ale niekedy dokážu nečakane zmeniť názor na dôležitú vec a správať sa veľmi sebecky. Sú to veľmi citliví a učenliví ľudia. Taktiež sú aj šikovní a dobrí organizátori. K problémom pristupujú zdržanlivo, diplomaticky čí múdro. Títo jednotlivci niekedy menia názor na jednu vec podľa toho, ako im to práve vyhovuje. Vyznačujú sa hlbokou túžbou po nezávislosti. Všetko, čo ich obmedzuje, alebo im prekáža odmietajú, neexistuje pre nich nič nemožné. Obvykle radi cestujú a milujú rôzne dobrodružstvá.

R y b y (20.2. – 20.3.)

Ľudia narodení v znamení Ryby sú obdarení talentom v jednom či vo viacerých tvorivých smeroch. V znamení Ryby sa narodilo veľa maliarov, muzikantov, spisovateľov, hercov a filmárov. Sú to väčšinou citliví a emocionálne založení, rovnako aj priateľskí a milujúci ľudia, ktorí vždy radi pomôžu ostatným. Sú dobrými poslucháčmi a dávajú dobré rady ostatným. Radi konajú dobré skutky a túžia vniesť do každodenného života trochu krásy a dobročinnosti. Často sa obklopujú tajomstvom. Niekedy ľudia nevedia, o čo Rybám vlastne ide. Občas sa Vám môže zdať, že ľudia narodení v tomto znamení majú strach zo života. Keď sú šťastní, obávajú sa nešťastia, keď milujú, majú strach aby nestratili milovanú bytosť, keď žijú v blahobyte, boja sa, aby oň neprišli.

B a r a n (21.03. – 20.04)

Je to ohnivé znamenie. Ľudia narodení v tomto znamení sú veľmi kamarátski, súťaživí, dominantní, impulzívni, optimistickí a vášniví. Sú radi otvorení novým veciam, no neradi prehrávajú. Baran neberie do úvahy možné prekážky, pretože si je istý svojim úspechom. Sústreďuje sa na prítomný okamih v sérii krátkych a prudkých impulzov. Prevažuje u nich galantnosť a dokážu sa zamilovať ako málokto. No aj napriek tomu sa často bránia citovým prejavom. Z ľudí narodených v znamení Baran vyžaruje dobrodružstvo a riskovanie, taktiež milujú zmeny a nepoznajú mieru.

B ý k (21.4. – 21.5.)

Je to zemské znamenie. Ľudia narodení v tomto období sú tvrdohlaví, pôžitkárski, konzervatívni, stáli, dôveryhodní, spoľahliví a ochranárski voči tým, ktorých majú veľmi radi. Býci sú spoločensky založení a sú oddaní svojím priateľom. K svojim priateľom, obchodným partnerom, alebo milujúcim osobám sú oddane lojálni a spoľahliví. Často sa u nich striedajú fázy extrémnej extrovertnosti s návalmi introvertnosti a filozofického rozjímania. Mnohí z nich sú kreatívni. Keďže sú dosť tvrdohlaví, ľahko sa urazia a len ťažko sa zmierujú. Sú aj trochu hašteriví a radi kritizujú, neradi počúvajú rady. Sú opatrní voči iným ľuďom. Býci majú dobrú pamäť, ľahko sa učia. Majú radi pokoj a pohodlie, taktiež majú zmysel pre praktické činnosti. Sú zruční, jemnocitní, citliví. Prevažuje u nich vzťah k prírode, vedám a umeniu.

B l í ž e n c i (22.5. – 21.6.)

Blíženci sú premenlivé a vzdušné znamenie. Tieto dve charakteristiky často vedú k vnútorným konfliktom. Niekedy sa môže zdať, ako keby mali odlišné osobnosti. Otvorenosť Blížencov môže byť až extrémna a nerozhodnosť im bráni v úspechu a rozvoju. V spoločnosti sa správajú nepredvídateľne, aj keď sú veľmi výreční a pohotoví. Sú nesmierne inteligentní, zvedaví, hraví a racionálni. S nadšením diskutujú a pri riešení filozofických otázok budú vo svojom živle. Blíženec má rád zábavu a spoznávanie nových ľudí mu tiež nerobí problém.

R a k (22.6. – 22.7.)

Ľudia, ktorí sú narodení v znamení Raka sa prejavujú ako nebojácni ľudia. Majú emocionálnu uvedomelosť, ktorá z nich robí dobrých komunikátorov. Jedno z ich skvelých schopností je, že si dokážu vytvoriť puto s každým, s kým sa dostanú do kontaktu. Dokážu sa uplatniť v profesiách ako umelec, maliar, hudobník, spisovateľ, alebo mysliteľ. Sú plný energie, kreativity a duchaplnosti. Nikdy sa neuspokoja s tým, že by išli rovnakou cestou ako ostatní. Svoje každodenné problémy vždy radi vyriešia komunikovaním a prácou s ľuďmi. S dobrou náladou sú srdeční, zábavní a prejavia maximum svojho porozumenia. V nepriaznivom naladení môžu prepadnúť pocitu, že im niekto nerozumie a každý sa im snaží ublížiť. Vďaka mnohostrannému nadaniu a činorodosti sa dokážu veľmi ľahko nasmerovať na dosiahnutie svojich túžob a cieľov.

L e v (23.7. – 23.8.)

Z jedincov narodených v znamení Leva obvykle vyžaruje osobnostné teplo a úprimná štedrosť. Vyžaruje z nich silné sebavedomie a energia. Lev je štedrý, nikdy nič neočakáva späť, zmyslom obdarúvania je preňho dávanie samotné. Levy sú výborní priatelia, ich blízki ocenia ich túžbu urobiť ostatných šťastnými, najmä keď prechádzajú zložitým obdobím. Každý Lev sa chce podieľať na úspechu, túži po úspešnej kariére a uznaní. Majú príjemné vystupovanie, správajú sa dôstojne a slušne, sebaisto a autoritatívne. Vplyv Leva ich predurčuje vládnuť. Vďaka vnútornej rozhodnosti a nezávislosti majú pevnú pôdu pod nohami. Od svojich priateľov vyžadujú úctu a vážnosť. Ovláda ich mocná túžba žiť podľa svojich predstáv. Veria vo svoje vlastné sily a schopnosti.

P a n n a (24.8. – 23.9.)

Panny sú obozretné, skôr nesmelé a opatrné, starostlivé a obdarené bohatou fantáziou. Ľudia narodení v znamení Panna majú bystrú myseľ, ktorá sa neukľudní, pokiaľ sa nedozvedia všetko o tom, čo chcú poznať (nikdy im nemôže nič újsť). Často sa obávajú, že by ich ľudia mohli nesprávne pochopiť. Neveria intuícii, otvorenosti, a skôr ako sa pre niečo rozhodnú, chcú si všetko poriadne rozmyslieť. Ľudia narodení v tomto znamení sa tiež narodili s inštinktívnou láskou k práci, disciplíne, povinnostiam, a pomoci bezmocným, preto ich môžeme nájsť v rôznych zamestnaniach ako zdravotníctve, v humánnej a právnej oblasti, tiež sa uplatňujú v školstve, ako aj v práci s deťmi. Dobré rady od ostatných často berú ako urážku na svoju osobu. Kritizujú iných, ale aj sami sebe sú najlepším kritikom.

V á h y (24.9. – 23.10.)

Ľudia narodení v znamení Váh majú zmysel pre krásu, pohodu a harmóniu. Najlepšie sa cítia v prírode, vychutnávajú si krásy prírody, žblnkanie potôčikov či spev vtákov, sú ako zrodení pre prírodu. Váhy sa vyznačujú očarujúcim šarmom a inteligenciou. V každej situácii vždy radi nájdu kompromis. Sú skôr nestranní, tolerantní, prispôsobiví a vnímaví k ostatným. Majú veľmi radi poriadok a spravodlivosť a obľubujú voľnosť a slobodu. Nemajú radi hádky a intrigy, a preto často nepovedia čo im vadí a nechajú si to pre seba. Hoci majú veľké plány do budúcnosti svoje ciele len málokedy zvládnu bez pomoci druhej osoby. Bývajú často leniví a pohodlní. Váhy majú veľakrát trochu chladné a dištancované spôsoby. Majú sklony k aristokratickému správaniu.

Š k o r p i ó n (24.10. – 22.11.)

Ľudia narodení v znamení Škorpión sa vyznačujú veľkou energiou a dynamickosťou. Sú odhodlaní žiť úplne na plno. Sú skvelí vodcovia pretože vo väčšine vecí, ktoré robia sú výnimoční a úspešní. Avšak môžu sa dostať do obdobia plného depresií, hnevu či dokonca aj žiarlivosti. Ak sa škorpión dostane do hádky, je schopný sa hnevať na daného jednotlivca aj mesiace či dokonca aj niekoľko rokov. Vďaka svojej ctižiadostivosti a nepochybnej usilovnosti dosiahnu v živote viac ako ostatní. Toto znamenie vyniká v atletike či iných športoch. Škorpióni doslova vyhľadávajú nebezpečenstvo a často majú sklon oponovať proti rôznym názorom. Priťahuje ich všetko nepoznané a nepreskúmané.

S t r e l e c (23.11. – 21.12.)

Ľudia narodení v znamení Strelec úplne najviac milujú zábavu, vždy majú dobrú náladu a kamkoľvek prídu, prinesú so sebou kopu pozitívnej energie.
Strelci bývajú vo veľkej miere predovšetkým optimisti. Zápornou stránkou Strelcov je nedostatok rozhodnosti. Snažia sa o čo najväčšiu slobodu a nezávislosť. Sú čestní a zdvorilí, ale ak sa k nim niekto správa nespravodlivo, môžu sa ľahko rozčúliť. Ak má Strelec zlú náladu, často sa to snaží skrývať pred ostatnými. Radi cestujú a dávajú prednosť novým veciam. Láska Strelca k športu, turistike, prírode a zvieratám vo voľnom čase je zároveň jeho vášňou.

K o z o r o ž e c (22.12. – 20.1.)

Jedincov narodených v znamení Kozorožca vedie nezlomná túžba stále napredovať a dosiahnuť vrchol moci, úcty a vplyvu. Kozorožci dokážu byť veľmi disciplinovaní a trpezliví ľudia. Trpezlivo dokážu počúvať príbehy zo života ostatných aj niekoľko hodín. Vo veľkej miere im záleží na tom ako vyzerajú a ako ich vidia ostatní. Väčšinou sa títo jedinci obliekajú veľmi štýlovo a vkusne. Sú to pokojní, vytrvalí jedinci, ktorí sú si vedomí svojich povinností. Veľmi radi sa učia nové, nepoznané veci. Nikdy sa nezastavia pred nijakými ťažkosťami či prekážkami. Pre toto znamenie je typický sarkazmus, ktorý ho chráni pred útokmi zlomyseľných ľudí a následným pesimizmom.