Koronaopatrenia

Do vstupných priestorov vstupujte s rúškom, alebo respirátorom FFP2 podľa aktuálne platných opatrení v územnom obvode okresu Košice. Počas samotných saunových procedúr rúško nie je potrebné používať.

Nezabudnite si ruky pri vstupe vydezinfikovať.

Odporúčame Vám dodržiavať 2 m odstupy a nezhromažďovať sa.

 

Podľa ÚVZ SR je vstup do priestorov prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo povolený iba osobám v režime OP – 1 zákazník na 15 m2.

 

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočnosti /OP/ :

a) kompletne zaočkovaná osoba po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy /- osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky s dvojdávkovou schémou, – osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky s jednodávkovou schémou/,

b) osoba po prekonaní ochorenia Covid-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny /ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia potvrdeného RT – PCR testom/ po dobu 1 roka od prekonania Covid-19,

c) osoba po prekonaní ochorenia Covid-19 potvrdeného RT – PCR testom nie staršom ako 180 dní,

d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku,

e) osoba ktorá má kontraidikáciu očkovania proti ochoreniu Covid-19 a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym výsledkom testu nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR, alebo LAMP testu ev. 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

 

Tieto potvrdenia je možné dokladovať digitálnym Covid preukazom. V prípade, že nemáte digitálny preukaz je potrebné skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.