Koronaopatrenia

Do vstupných priestorov vstupujte s rúškom, alebo respirátorom FFP2 podľa aktuálne platných opatrení Covid automatu v územnom obvode okresu Košice I – IV. Počas samotných saunových procedúr rúško nie je potrebné používať.

Nezabudnite si ruky pri vstupe vydezinfikovať.

Odporúčame Vám dodržiavať 2 m odstupy a nezhromažďovať sa.

 

Podľa Covid automatu je vstup do priestorov prevádzky povolený :
a) v územnom obvode okresu stupňa Monitoring /Zelená farba/ pre osoby v režime Základ,

b) v územnom obvode okresu stupňa Ostražitosť /Oranžová farba/ pre osoby v režime Základ,

c) v územnom obvode okresu 1. stupňa ohrozenia /Červená farba/ pre osoby v režime Základ,

d) v územnom obvode okresu 2. stupňa ohrozenia /Bordová farba/ pre osoby v režime Základ,

e) v územnom obvode okresu 3. stupňa ohrozenia /Čierna farba/ pre osoby v režime OTP.

 

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočnosti :
a) osoba plne očkovaná /- osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky s dvojdávkovou schémou, – osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky s jednodávkovou schémou, – osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19, – osoba do 12 rokov veku/,

b) osoba, ktorá má negatívny výsledok testu na ochorenie Covid-19 nie starší ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR, alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

c) osoba prekonala ochorenie Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

Tieto potvrdenia je možné dokladovať digitálnym Covid preukazom. V prípade, že nemáte digitálny preukaz je potrebné skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.